Hørehund

Hørehunde.dk er en non-profit forening, hvor målsætningen er at hjælpe personer med høretab med støtte/vejledning, så de kan modtage en specialtrænet hørehund.

I Danmark findes der desværre meget lidt viden om
hørehunde, selvom behovet absolut er tilstede.

Det er gang på gang blevet dokumenteret i England, USA, New Zealand og Tyskland, at hørehunde bliver anset som et hjælpemiddel, som i nødstilfælde kan redde liv for deres døve brugere. Livet bliver mindre kompliceret med en hørehund ved sin side. Hørehunden er altid "på", også om natten. Ydermere er der ingen ledninger som knækker eller batterier som bliver tomme.

Hørehunde giver tryghed, mindre stress og angst for uvante hændelser pga. lyde man ikke hører. Brugere af en hørehund fortæller, at de oplever en betydelig bedre livskvalitet. Man reagerer mere hensigtsmæssigt og velovervejet i pludselige stress-situationer, når man har en specialtrænet hørehund ved sin side.
Yderligere virker hunden som en døråbner for sin bruger, specielt i situationer, hvor der er forment adgang i offentlige bygninger pga. et taleanlæg (plejehjem, akutmodtagelse på sygehus) og hvor kommunen og regionen egentlig, ifølge loven, skal sørge for, at handicappede har uhindret adgang. Hunden er her trænet til at give lyd.

Som et eksempel vil vi gerne beskrive forskellen mellem en førerhund og en hørehund. En førerhund hjælper sin blinde ejer over gaden og dirigerer ejeren sikkert gennem et strøg fyldt med mennesker. En hørehund er trænet til at reagere på lyd – når telefonen eller dørklokken ringer eller andre typer lydsignaler i hjemmet og på gadeplan.
Hørehunde kan skelne mellem dagligdags lyde og røgalarmer. Hunden signalerer ved dagligdags lyde med et taktilt signal til brugeren. Hvis der derimod er fare på færde skifter hunden adfærd og signalerer på en anden måde. Hunden kan også trænes i at høre gryden med kartoffelvandet koge (over), at æggeuret ringer og ovnens og mikroovnens timer bipper.

Hunden kan trænes i at samle tabte genstande op,
som dens ejer ikke kan høre han har tabt, f. eks. nøgler.

I Storbritannien var der i 2008 ca. 4.700 førerhunde, 750 af dem menes at være hørehunde. I Danmark er der ca. 270 førerhunde, som alle har været igennem et træningsforløb hos Dansk Blindesamfund.

”Hørehunde.dk” er den eneste handicapforening i Danmark,
som arbejder bevidst på kun at uddanne hørehunde

De fleste i vores bestyrelse er døve og som hundeejere er vi meget enige om, at vores hunde er uundværlige for os pga. deres hjælp, hvilket påvirker vores velbefindende på en positiv måde. De efterhånden mange hjemmetyverier og –røverier har sat sit psykiske præg på vores medlemmer. De føler sig utrygge! En hørehund, som er trænet til at agere med fysiske signaler, hvis der kommer ubudne gæster om natten, vil fremme trygheden.