Et hjælpemiddel

Hørehunde kan trænes i at reagere:
  • Når der kommer biler, cykler eller folk bagfra
  • På dørklokken, postbuddet og fremmede
  • Som hjælper i hjemmet ved auditive signaler, f.eks. når indhold i gryden koger (over), æggeuret ringer etc.
  • På lyd og råb, f.eks. "Pas på" ...
  • På tegn uden stemme hhv. kropsspog
  • På at søge og besvare blikkontakt (vigtigt ved visuelle behov)
  • Ved at give lyd ved taleanlæg i det offentlige rum
  • Ved at give lyd til taleanlægget, hvis elevatoren går i stå
  • Når der tabes småting, f.eks. nøgler, smykker, ure) så samler hunden op
  • Som førerhund i tusmørke (hørehandicappede har ofte dårlig balance)