Rehabilitering

Helt centralt er det, at specialttrænede hørehunde understøtter hvad mennesker med høretab forstår ved det gode liv, i form af øget uafhængighed og meningsfuldt samvær med sine omgivelser.

Hunden giver sin bruger selvstændighed og værdighed tilbage og rent psykisk giver hørehunden tryghed og en form for sikkerhed, ved at hunden nok skal værne om én og signalere, når der kommer ukendte lyde.

 

Hørehunde formår at:

 • fremme den sociale accept
 • stabilisere den mentale balance
 • formidle succesoplevelser
 • fremme uafhængighed af andre
 • reducere pleje og omsorg
 • mindske smerter og medicinforbrug
 • tage focus fra tinnitus - dokumenteret i rapporten "Tinnitus - hvad kan der gøres for døve?" (Erika M.C. Larsen)
 • motivere til at komme ud af huset
 • virke motiverende i mange sammenhænge
 • skabe kontakt
 • skabe atmosfære
 • understøtte helbredelse og sundhed
 • fremme kommunikationen mellem hørehandicappede og hørende