Om Os

”Hørehunde.dk” blev stiftet d. 11.11.13 af en gruppe døve hundeejere, som har oplevet, hvor meget en hørehund kan hjælpe mennesker med høretab. Før stiftelsen var foreningen tilknyttet Kolding Døveforening over en periode på 2 år. Bestyrelsen glæder sig meget til at udvikle en selvstændig hørehundeforening til gavn og glæde for mennesker med høretab.

Formål: 
At uddannede specialhunde stilles til rådighed for hørehæmmede. Hundens fornemst opgave er at give den enkelte et mere selvstændigt, trygt og aktivt liv, som indebærer en større livskvalitet, samt fysisk tilgængelighed i det offentlige rum. Hunden bliver trænet til at fungere som et personligt hjælpemiddel.

Hørehunde.dk er en non-profit forening, som vil hjælpe hørehæmmede mennesker at modtage en firebenet ven, som kan yde hjælp i hverdagen.  Teamet vil modtage bistand i form af vedvarende vejledning og støtte gennem årene for at sikre det værdifulde samarbejde mellem hørehund og menneske. Ved behov sikrer vi, at der vil være en tegnsprogstolk/skrivetolk tilstede.

Målgruppen er mennesker med høretab:
Døve, hørehæmmede, døvblevne og CI-brugere.

Foreningen modtager ingen offentlig støtte. Vi håber at få støtte og midler gennem privatpersoner, legater/fonde og virksomheder, der via sponsorater vil gøre det muligt, at vi kan udvikle foreningen til gavn for mennesker med høretab. Da foreningen er meget ny, er vi glade for støtte af enhver art.

Se også ”støt hørehunde.dk” .

 

Bestyrelsen

Formand:               Erika Larsen,  Kolding

Sekretær:               Rosmarie Olesen, Vejle

Kasserer:               Henning Ravn Larsen, Kolding

1.repræsentant:     Ketty F. Mikkelsen, Herning

2.repræsentant:     Tina Fisker, Kolding

Suppleant:             Marianne Poulsen, Kolding

Revisor:                 Erik Thomsen, Fredericia

bestyrrelsen